Ocena wiarygodności – informacja o kontrahentach

 

Jedną z czynności minimalizujących ryzyko utracenia należności jest sprawdzenie wiarygodności swojego kontrahenta. Weryfikacja kontrahentów powinna być procesem ciągłym, nawet jeżeli współpracujemy już z nimi jakiś czas (nie tylko przed pierwszą transakcją). W stale zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej sytuacja finansowa kontrahenta może ulec gwałtownej zmianie.

Oferowana przez nas ocena wiarygodności kontrahentów jest jednym ze skuteczniejszych narzędzi prewencyjnych, które pozwala wyeliminować mogące zaistnieć w przyszłości kłopoty związane z nierzetelnością partnerów finansowych. W trakcie dokładnego analizowania i sprawdzania wiarygodności kontrahenta, szczególną uwagę zwracamy nie tylko na sytuację obecną, ale także na jego wcześniejsze okresy prowadzenia działalności gospodarczej.

Okresowy monitoring kontrahentów pozwoli na zmniejszenie ryzyka utraty należności. Każdy przedsiębiorca powinien określić, jaka wartość transakcji stanowi zagrożenie dla jego działalności i na tej podstawie zdecydować, czy weryfikować kontrahenta, a jeżeli tak, to czy weryfikacja wiarygodności ma być jednorazowa czy okresowa.

 

Proponujemy Państwu usługę oceny wiarygodności kontrahentów i sprawdzania:

  • czy dany kontrahent jest wiarygodny i faktycznie prowadzi działalność oraz jak długo funkcjonuje na rynku,
  • czy jest on rzetelnym płatnikiem zarówno wobec budżetu państwa, jak i wobec innych kontrahentów,
  • w jakiej jest kondycji finansowej.

 

Dzięki rzetelnie i fachowo przeprowadzonej ocenie wiarygodności kontrahentów, można  w pełni świadomie podjąć decyzję dotyczącą ewentualnej współpracy z danym partnerem biznesowym. Można również uniknąć uciążliwego na rynku problemu nierzetelnych kontrahentów, którzy unikają zapłaty za towar czy świadczone usługi. Co więcej, tego typu działania prewencyjne pozwalają na umiejętny dobór współpracowników w sferze biznesowej, pozwalając na związanie przyszłości swojego przedsiębiorstwa wyłącznie z wiarygodnymi, autentycznymi, zaufanymi i rzetelnymi partnerami.

Formularz kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych
na zasadach określonych
w regulaminie.

 

 kreskastopka
4strategy consulting
ul. Dąbrowskiego 77A kom.: 500 705 000, tel.:  61 679 13 55 NIP: 788-170-48-44
60-529 Poznań fax: 61 642 73 75 e-mail: info@4strategy.pl
kreskastopka