Wycena wartości przedsiębiorstwa, firmy / wycena udziałów w spółce

 

Podejmuj trafne decyzje w oparciu o kompletną i rzetelną informacje nt wartości firmy.

Kiedy warto przeprowadzić wycenę przedsiębiorstwa?
Jest wiele powodów aby dokonać kompleksowej wyceny firmy, np gdy chcemy:

  • ustalić cenę kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części,
  • określić wysokość czynszu za dzierżawę zorganizowanej części mienia, lub
  • rozstrzygnąć o zasadności kontynuowania biznesu w obecnej formie wobec dostępnych, innych alternatyw postępowania (likwidacja, sprzedaż, zmiana branży itp.).
  • dokonać wstąpienia (wystąpienia) wspólnika do/ze spółki,
  • dokonać zmiany formy prawnej działalności przedsiębiorstwa,
  • dokonać połączenia się przedsiębiorstw.

Wycena przedsiębiorstwa jest skomplikowanym i złożonym procesem, który w rzeczywistości może właściwie zobrazować prawdziwą wartość firmy tylko wówczas, gdy zostanie prawidłowo przeprowadzony. Im bardziej rzetelnie zostanie sporządzona wycena przedsiębiorstwa, tym lepszą pozycję firma może uzyskać przy późniejszej negocjacji warunków (na przykład w przypadku transakcji sprzedaży).

Cechą charakterystyczną każdej wyceny realizowanej dla celów transakcyjnych jest praktyczne podejście do sporządzonego raportu.
Jako punkt wyjścia przyjmujemy obecną sytuacje przedsiębiorstwa, w kolejnych etapach wyceny wartości firmy uwzględniamy wpływ przyszłych operacji na wynik i cenę jednostki.
Takie ujęcie pozwala na uchwycenie rzeczywistej wartości, uwzględniające wszystkie aspekty działania, specyfikę oraz organizację firmy.

Przeprowadzamy całościową wycenę przedsiębiorstw lub udziałów w spółce, w oparciu o trzy zróżnicowane metody wyceny:

  • metoda dochodowa;
  • metoda porównań rynkowych;
  • metoda majątkowa.

Każda z powyższych metod wyceny wartości firmy lub udziałów w spółce ma swoje zalety, ale każda ma również poważne ograniczenia. Dlatego w praktyce stosujemy wyceny mieszane, które stanowią wycenę średnią ważoną uzyskaną z użycia różnych metod. Dobór odpowiednich metod oraz odpowiednich narzędzi wyceny do każdego indywidualnego przypadku jest jednym z kluczowych elementów sukcesu.

Poza wycenami firm, zajmujemy się także wyceną udziałów w spółkach, które pozwalają na ustalenie udziału kapitałowego wspólników. Wycena udziałów w spółce ma wiele korzyści – może pomóc w podjęciu decyzji o sprzedaży firmy bądź w efektywniejszym zarządzaniu zasobami całego przedsiębiorstwa.

Nasze usługi doradcze obejmują wycenę wartości niematerialnych, przeprowadzenie testów na utratę wartości aktywów oraz alokację ceny nabycia, w tym wycenę wartości firmy.

Formularz kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych
na zasadach określonych
w regulaminie.

 

 kreskastopka
4strategy consulting
ul. Dąbrowskiego 77A kom.: 500 705 000, tel.:  61 679 13 55 NIP: 788-170-48-44
60-529 Poznań fax: 61 642 73 75 e-mail: info@4strategy.pl
kreskastopka