Opracowanie strategii biznesowej i budowa przewagi konkurencyjnej

 

Strategia dla przedsiębiorstwa powinna być zbiorem wytycznych, w oparciu o które prowadzona jest bieżąca działalność.
Nie jest dokumentem dla Zarządu i „do szuflady”, motywujemy zespół do ciągłego wspierania swoich działań z opracowaną strategią.

strategia_biznesowa1
W 4strategy consulting pomagamy w opracowaniu strategii głównej wytyczającej kierunki na poziomie całego przedsiębiorstwa. Opracowując plan rozwoju firmy wykorzystujemy przy tym podstawowe filary działania takie jak:

 • analizy, symulacje (rynkowe, finansowe, sprzedażowe itd.)
 • misję, wizję rozwojową i cele operacyjne
 • obecnie funkcjonujące strategie, doświadczenia, inicjatywy i pomysły
 • zasoby organizacji

oraz narzędzia takie jak SWOT czy BSC (Zrównoważona Karta Wyników)

Opracowanie strategii biznesowej dopasowujemy do długoterminowych celów przedsiębiorstwa, pomagając właściwie zoptymalizować procesy biznesowe i przyczyniając się do budowy przewagi konkurencyjnej na rynku. Każdy przygotowywany przez nas plan rozwoju firmy to przełożenie konkretnych celów strategicznych na określone działania przedsiębiorstwa.

Podstawowe etapy naszej pracy nad opracowaniem strategii biznesowej firmy:

 1. Przeprowadzenie analizy strategicznej i identyfikacja alternatywnych kierunków rozwoju firmy i projektowanie procesów biznesowych,
 2. Weryfikacja alternatyw i wybór strategicznego kierunku rozwoju firmy,
 3. Przygotowanie opisu strategii firmy uwzględniającego strategie funkcjonalne (marketing, produkcja, Kadry, IT, księgowość)
 4. Przygotowanie długoterminowych i krótkoterminowych celów i zadań strategicznych, np. przy wykorzystaniu strategicznej karty wyników (ang. Balanced Scorecard).
 5. Przygotowanie firmy do wdrożenia nowej lub zmodyfikowanej strategii rozwoju.

Rezultatem pracy jest:

 • opracowanie strategii biznesowej oraz lepsze zrozumienie otoczenia przedsiębiorstwa,
 • optymalizacja procesów biznesowych, struktur organizacyjnych i przegląd realizowanych zadań i ich dostosowanie do strategii. W rezultacie powstaje efektywny model funkcjonowania organizacji i budowana jest przewaga konkurencyjna,
 • optymalizacja działań i zwiększenie efektywności realizowania celów postawionych przed organizacją.
Formularz kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych
na zasadach określonych
w regulaminie.

 

 kreskastopka
4strategy consulting
ul. Dąbrowskiego 77A kom.: 500 705 000, tel.:  61 679 13 55 NIP: 788-170-48-44
60-529 Poznań fax: 61 642 73 75 e-mail: info@4strategy.pl
kreskastopka