Optymalizacja kosztów w firmie

 

Optymalizacja kosztów stała staje się kluczowym procesem w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, zwłaszcza w czasach zaostrzającej się konkurencji, firmy dbają o właściwą efektywność działania. To co zależy od firmy, można optymalizować. Optymalizacja kosztów  w firmie to jeden z kluczowych elementów prowadzenia działalności gospodarczej, pozwalający na wyodrębnienie konkretnych obszarów przedsiębiorstwa, możliwych do zoptymalizowania, a następnie wdrożeniu działań niezbędnych do utrzymaniu kosztów na właściwym dla firmy poziomie.

Wychodząc z tego założenia 4strategy consulting świadczy usługę optymalizacji kosztów dla firm,  pomagając w szczególności w:

  • zidentyfikowaniu obszarów wymagających optymalizacji (systemy informatyczne, czas pracy, wykorzystanie outsourcingu),
  • wykonaniu analizy potencjalnych korzyści
  • przeprowadzeniu niezbędnych zmian w organizacji,
  • analizie ex-post wprowadzonych usprawnień

 

 

optymalizacja_kosztow1

Optymalizacja kosztów nie musi oznaczać rezygnacji natychmiastowej redukcji kosztów w krótkim horyzoncie czasowym. W procesie tym należy brać pod uwagę również występujące koszty alternatywne. W wielu przypadkach optymalizacja kosztów w firmie oznacza zweryfikowanie obecnych umów, ich ponowną negocjację. Właściwe zarządzanie kapitałem obrotowym w firmie, przemyślany plan inwestycyjny może doprowadzić do uzyskania znacznych korzyści finansowych w ujęciu strategicznym – długofalowym. Dzięki właściwej optymalizacji kosztów w firmie, każde przedsiębiorstwo może stać się bardziej rentowne.

Przeprowadzana przez nas optymalizacja kosztów dla firm pozwala uzyskać dodatkowe środki pieniężne poprzez wskazywanie i wdrażanie konkretnych rozwiązań. Korzyści, jakie płyną z tego typu działań są bardzo szerokie. Właściwie dokonana optymalizacja kosztów dla firm to nie tylko obniżenie kosztów administracyjnych przedsiębiorstwa, ale także optymalizacja kosztów produkcji, zatrudnienia czy logistyki i dystrybucji.

Formularz kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych
na zasadach określonych
w regulaminie.

 

 kreskastopka
4strategy consulting
ul. Dąbrowskiego 77A kom.: 500 705 000, tel.:  61 679 13 55 NIP: 788-170-48-44
60-529 Poznań fax: 61 642 73 75 e-mail: info@4strategy.pl
kreskastopka