Kalkulacja kosztów produkcji

 

W przedsiębiorstwach o profili produkcyjnym, bardzo istotnym jest właściwe wyznaczenie jednostkowego kosztu wytworzenia produktu. znając koszty produkcji przypadające na jednostkę wyrobu podejmujemy decyzje o cenie sprzedaży, wpływamy na rentowność firmy.

Nietrudno zgadnąć, że brak wiedzy, lub błędne określenie kosztu wytworzenia może prowadzić do generowania straty na sprzedaży, bez świadomości Zarządu.

W 4Strategy consulting:

  • przygotujemy indywidualnie dopasowaną kalkulację kosztów, uwzględniającą strukturę i specyfikę firmy lub
  • przeprowadzimy audyt istniejących wyliczeń.

kalkulacja_kosztow1

W tworzonych od podstaw kalkulacjach uwzględniamy pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem (tzw. koszty bezpośrednie) oraz koszy pośrednio związane z wytworzeniem tego produktu (koszty pośrednie).

kalkulacja_kosztow2

Kalkulacja kosztów w firmie może przyjąć formę obliczeń kalkulacyjnych planowych bądź ofertowych. Kalkulacja ofertowa najczęściej jest sporządzana w przedsiębiorstwach produkcyjnych specjalizujących się w wytwórstwie jednostkowym bądź małoseryjnym.
Z kolei obliczenia planowe są wykonywane w czasie ustalania budżetów oraz planów finansowych. Opierają się one w dużej mierze na założeniach przyjętych w trakcie opracowywania planów dotyczących na przykład norm wydajności pracy  czy zużycia konkretnych środków produkcji.

Kalkulacja kosztów w firmie pozwala określić nie tylko jednostkowy koszt wytworzenia produktu, ale także poszczególne elementy składające się na proces produkcji. W pozycjach kalkulacyjnych istotne są między innymi takie czynniki, jak: płace bezpośrednie, materiały, koszty wydziałowe, koszty zarządu, itp.

Formularz kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych
na zasadach określonych
w regulaminie.

 

 kreskastopka
4strategy consulting
ul. Dąbrowskiego 77A kom.: 500 705 000, tel.:  61 679 13 55 NIP: 788-170-48-44
60-529 Poznań fax: 61 642 73 75 e-mail: info@4strategy.pl
kreskastopka