Geomarketing – klienci pod kontrolą

 

W trakcie analizy ekonomicznej najczęściej wykorzystuje się zestawienia tabelaryczne, ewentualnie uzupełnione o wykresy. Nie zawsze to ujęcie daje nam pełną i szybką informację o zachodzących procesach w firmie.

Analizując dane w biznesie, należy pamiętać, że wszelkiego rodzaju analizy nie mogą być prowadzone w oderwaniu od przestrzeni geograficznych, w których funkcjonuje przedsiębiorstwo. Wzrastająca świadomość tego faktu przyczynia się do coraz większej popularności analiz geomarketingowych. Dzięki analizom geomarketingowym można analizować dane własne lub korzystać z danych zewnętrznych.

Przestrzenna analiza danych, wykorzystywana w przedsiębiorstwach z rozwiniętą siatką sprzedaży pozwala na wizualizacja danych w ujęciu geograficznym. Jest niezbędna przy przeprowadzaniu :

  • analizy sprzedaży przedstawicieli handlowych w ujęciu terytorialnym,
  • badaniu rozproszenia klientów na danym obszarze geograficznym.
  • analizy nasycenia rynku
  • analizy potencjału regionalnego rynku
  • analizy sieci dystrybucji
  • identyfikacji „martwych” obszarów działalności

Analizy geomarketingowe zazwyczaj mają charakter wielokryterialny i składają się z szeregu analiz oraz tak zwanych modelowań cząstkowych. Ich wybór jest uzależniony od wielu różnych elementów, między innymi od szczegółowość, zasięg analizy, itp. Analizy geomarketingowe pozwalają na określenie ważnych w biznesie czynników, takich jak chociażby gęstość zaludnienia na danym obszarze czy określenie przeważającej płci mieszkańców, itd.

geomarketing1 geomarketing2 geomarketing3

Przedstawienie na mapie lokalizacji klientów , oddziałów firmy, regionów przedstawicieli oraz potencjału rynkowego pozwalają dostosować i usprawniać struktury przedsiębiorstwa (kanały dystrybucji, logistykę). Efektywne zarządzanie sprzedażą jest podstawą w rozwoju firmy.

Miej klientów swoich pod kontrolą i reaguj szybko na zachodzące zmiany!

Formularz kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych
na zasadach określonych
w regulaminie.

 

 kreskastopka
4strategy consulting
ul. Dąbrowskiego 77A kom.: 500 705 000, tel.:  61 679 13 55 NIP: 788-170-48-44
60-529 Poznań fax: 61 642 73 75 e-mail: info@4strategy.pl
kreskastopka