Budżetowanie

Budżet stanowi formalny wyraz planów i celów kierownictwa przedsiębiorstwa, uwzględniający jego przewidywania dotyczące wszystkich operacyjnych działań
w obranym horyzoncie czasowym.

Wiele firm traktuje przyjęty budżet jako rzecz nadrzędną, według tego budżetu rozlicza poszczególnych kierowników z efektów ich pracy. Budżet ten stanowi obiektywny sposób oceny i często stanowi podstawę dla budowy systemów płacowych i premiowych.
Oprócz stworzenia budżetu istotnym jest konsekwentna i dobrze zaprojektowana kontrola jego wykonania. Wprowadzenie systemu kontroli odchyleń od planowanego budżetu
i równolegle generowanych korekt krótkoterminowych pozwala wykorzystywać ten system jako system wczesnego ostrzegania, pozwalający szybko i efektywnie identyfikować zarówno pozytywne jak i negatywne trendy rynkowe.

budzet1

W oparciu o wieloletnie doświadczenie ekspertów, 4Strategy consulting pomaga sporządzić kompletny budżet przedsiębiorstwa, doradzamy jak efektywnie nim zarządzać i na bieżąco kontrolować.
Firma bez sporządzonego budżetu to morski okręt płynący bez wytyczonego kierunku!

Formularz kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych
na zasadach określonych
w regulaminie.

 

 kreskastopka
4strategy consulting
ul. Dąbrowskiego 77A kom.: 500 705 000, tel.:  61 679 13 55 NIP: 788-170-48-44
60-529 Poznań fax: 61 642 73 75 e-mail: info@4strategy.pl
kreskastopka