Dlaczego outsourcing controllingu?

 

W obecnych czasach prowadzenie działalności wiąże się z coraz większymi zagrożeniami i ograniczeniami. Warunki biznesowe zmieniają się bardzo dynamicznie, szybko też zmieniają się warunki zewnętrzne. Chcąc nad tym w sposób świadomy panować, warto zaimplementować w swojej firmie podstawowe funkcje outsourcingu, który to jest korzystną alternatywą dla organizacji działu controllingu i ma za zadanie:

  • współuczestniczyć w określaniu strategicznych i operacyjnych celów przedsiębiorstwa,
  • ciągłe zbierać i przetwarzać informacje niezbędnych do podejmowania decyzji,
  • przygotowywać materiały wspomagające sterowanie przedsiębiorstwem,
  • prowadzić bieżącą kontrolę wypracowanych wyników,
  • motywować,
  • informować kierownictwo,
  • koordynować działania wewnątrz przedsiębiorstwa tak, aby umożliwić osiągnięcie wyznaczonych celów.

Jak sami potrafimy dostrzec, obecnie szczególnie dynamicznie kształtują się relacje produkt-rynek. W takich warunkach przedsiębiorstwa chcąc się utrzymać na rynku, muszą zrezygnować ze strategii zachowawczej (pasywnej) i rozwijać się. Powinny one umieć dostrzec we wszystkich zagrożeniach, szanse swojego rozwoju poprzez zdobycie umiejętności długofalowego przewidywania i dostosowywania się do zmiennych warunków funkcjonowania. W tej sytuacji istotnym staje się planowanie strategiczne, zdolność wychwytywania słabych sygnałów o przyszłych trendach, wykorzystanie każdej szansy dla swojej firmy oraz zdolność elastycznego dostosowywania się do reguł panujących na rynku. To wszystko Controlling!

Warto podkreślić, że outsourcing controllingu daje możliwość nie tylko redukcji kosztów, ale także pozwala na uzyskanie dostępu do nowych technologii. Kolejnym aspektem, z jakim wiąże się outsourcing controllingu to fakt, że jest to coraz częściej wykorzystywany sposób na uwolnienie zasobów i potencjału firmy.

Nasza oferta obejmuje także outsourcing funkcji dyrektora finansowego – usługa ta jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw, które borykają się z brakiem profesjonalnego zarządzania. W ramach outsourcingu dyrektora finansowego proponujemy między innymi nadzór nad istniejącymi procesami finansowymi w firmie, który w konsekwencji prowadzi do zwiększenia płynności finansowej firmy, a także do wzrostu bezpieczeństwa prowadzonej działalności.

Zapraszamy do kontaktu, a my zaproponujemy rozwiązanie indywidualnie dopasowane do potrzeb konkretnej firmy!

Formularz kontaktowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych
na zasadach określonych
w regulaminie.

 

 kreskastopka
4strategy consulting
ul. Dąbrowskiego 77A kom.: 500 705 000, tel.:  61 679 13 55 NIP: 788-170-48-44
60-529 Poznań fax: 61 642 73 75 e-mail: info@4strategy.pl
kreskastopka